W zgodzie z naturą...

W trosce o przyjazne środowisko pracy...
...kreujemy rozwiązania kierowane do przemysłu.

Nasze filtry spełniają normy bezpieczeństwa i zapewniają skuteczną ochronę.


Telefon: 501-182-206

Oferta

O nas


Firma powstała bazując na dwudziestokilkuletnim doświadczeniu jej właściciela w obsłudze firm przemysłowych. Najpierw działalność skupiała się w regionie północno-wschodnim a następnie na terenie całej Polski. Doświadczenie zdobyte przy obsłudze Elektrociepłowni Białystok było fundamentem dalszego rozwoju. Obserwacja potrzeb i zachowań klientów, skłoniła właściciela firmy do podjęcia działań w celu ich zaspokojenia. Solidność, rzetelność i fachowość obsługi została doceniona przez klientów, którzy nam zaufali.

Oferta

Firma specjalizuje się w dostarczaniu wymiennych wkładów filtracyjnych do filtrowentylatorów Filtermist, CleanMist, oraz innych typów wiodących producentów. Dostarcza również urządzenia do oczyszczania chłodziw z niepożądanych domieszek oleju, oraz urządzenia do regeneracji chłodziw.

Jesteśmy producentem wkładów wymiennych do filtrowentylatorów Filtermist, a niebawem również do innych typów urządzeń do filtracji powietrza i cieczy.

Skimer olejowy to urządzenie służące do usuwania oleju, który gromadzi się w zbiorniku z chłodziwem. Olej zbierany jest z cieczy za pomocą specjalnych taśm lub tarcz. Regularne usuwanie oleju zwiększa żywotność czynnika chłodzącego i poprawia jego jakość.

Zalety:
- zastosowanie do istniejących zbiorników,
- przedłuża żywotność płynu chłodzącego,
- zmniejsza koszty utylizacji,
- urządzenie samoczyszczące,
- niskie zużycie energii,
- kompaktowy,
- minimum konserwacji,
- łatwa instalacja,
- solidne i niezawodne,
- duża głębokość zanurzenia,
- różne rozmiary pasują do wszystkich zbiorników.

Skimer taśmowy FS o wydajności 2l/h
Taśma jest zanurzona w cieczy. Olej pływający po powierzchni zbiornika elektrostatycznie przylega do taśmy jest usuwany z powierzchni wody. Skrobaki oddzielają olej od powierzchni taśmy. Olej przepływa rowkiem odprowadzającym do oddzielnego zbiorniczka.

Zastosowanie skimmerów
Skimmery służą do usuwania nagromadzonego oleju na poziomie cieczy chłodzącej (np. emulsji). Mogą być stosowane w centralnych zbiornikach chłodziwa oraz w jednostkowych zbiornikach (np. zbiornik pod podajnikiem wiórów). Nieustanne usuwanie gromadzącego się oleju znacznie wydłuża poziom żywotności czynnika chłodzącego zapewniając wymierne korzyści finansowe. Użytkowanie skimmera olejowego w sposób znaczący ogranicza możliwości powstawania i rozmnażania bakterii w emulsji redukując szybość jej starzenia oraz likiwdując nieprzyjemne zapachy.

Monitorowanie jakości powietrza w miejscu pracy -pomiary emisji zanieczyszczeń

Operatorzy obsługujący różnego rodzaju maszyny, których pracy towarzyszy powstawanie mgły olejowej, są narażeni na działanie niebezpiecznych substancji w miejscu pracy. Do zanieczyszczeń tych należą pyły, opary, spaliny, włókna, gazy i mikroorganizmy. W zależności od rodzaju szkodliwych substancji i stopnia narażenia na ich działanie pracownicy mogą doświadczać różnego typu negatywnych i potencjalnie chorobotwórczych skutków zdrowotnych. Urządzenia do usuwania mgły olejowej pomagają firmom produkcyjnym stosować się do lokalnych wymogów BHP poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu.

Ponadto zdrowi pracownicy oznaczają krótsze przestoje i mniej zwolnień chorobowych, które negatywnie wpływają na produktywność firmy. Monitorowanie powietrza pozwoli określić skalę zanieczyszczeń, na jakie narażani są pracownicy i sprawdzić skuteczność stosowanych środków zaradczych. Aby określić, na ile konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków zaradczych, należy porównać wyniki ze stosownymi normami.

Monitoring powietrza należy stosować:
- w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia wdychanymi substancjami,
- aby sprawdzić, czy stężenie substancji nie przekracza norm,
- aby sprawdzić, czy stosowane aktualnie środki zaradcze spełniają swoją rolę, czy może konieczna jest ich wymiana na lepsze,
- po wprowadzeniu w procesie produkcji zmian, które mogły spowodować zmianę stężenia zanieczyszczeń,
- aby określić ewentualne potrzeby monitoringu zdrowia,
- jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń o odszkodowanie.

Galeria

Dojazd

Kontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   

FILTERSET Leszek Roszkowski


16-010 Jurowce
ul. Dębowa 9
tel. 501-182-206
NIP 542-133-24-69, Regon 368903441
E-mail: filtersetrl@gmail.com
www.filterset.pl
Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Odpowiedź na wiadomość elektroniczną jest równoznaczna z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FILTERSET Leszek Roszkowski z siedzibą w Jurowcach przy ul. Dębowej 9, 16-010 Jurowce, tel. +48 501-182-206, e-mail : filtersetrl@gmail.com.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.